Det är viktigt med kyla

Sverige är ett kallt land under stora delar av året, men trots det så är kylanläggningar någonting som är av absolut största vikt. På sätt och vis till och med viktigare än uppvärmning, även om bådadera är viktiga. Uppvärmning är någonting som är relativt enkelt att ordna, med en öppen spis eller liknande, även om det är lite primitivt. Kylning, däremot, är svårare. Långt in på 1900-talet så förlitade sig folk på landsbygden på jordkällare, som inte kyler så bra – de håller ungefär tio graders temperatur under sommaren, så att frysa in saker var inte att tänka på. I städerna var iskarlar vanligt, män som med häst och vagn transporterade runt isblock som användes i dåtidens isskåp, föregångare till de moderna kylskåpen, men betydligt mer primitiva.

Modern kyla
Idag behöver vi inte vänta på att regelbundet få is levererad till oss; vi har tillgång till kylanläggningar, stora som små och det har förändrat vårt liv på ett mer dramatiskt vis än många nog tänker på. Möjligheten att frysa matvaror gör att de håller sig länge, utan att behöva saltas eller torkas. Det finns ju saker som inte direkt går att salta eller torka, som… ja, färdigpizzor, och en massa annat. Effektivare förvaring av mat har gjort att vi kunnat vidga vår diet, och samtidigt bli mer ekonomiska med vår mathushållning. Bara det är ju en stor skillnad, men det finns ytterligare en viktig aspekt.

Förvaring av stora mängder mat
Stora kylanläggningar gör det möjligt för leverantörer och butiker att ha ett stort sortiment av matvaror tillgängligt på en och samma plats, där risken för att maten ska bli dålig på grund av för höga temperaturer minskas rejält. Det innebär en stor effektivisering som förutom att det ökar både tillgänglighet och variation också innebär lägre priser. Exempelvis ACEGruppen, som sysslar med kylteknik i Kalmar, gör att våra liv blir bättre, och att vi får tillgång till billigare och mer varierad kost. Det är en revolution som vi inte tänker på, men den mat vi har tillgång till idag skulle helt enkelt vara nära nog omöjlig för hundra år sedan. Det är den stora revolution som förbättrad kylteknik inneburit för oss alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.